1. Acasă
 2. Despre noi
 3. Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Cum colectăm, folosim și gestionăm datele personale.

Suntem foarte încântați că v-ați arătat interesat de întreprinderea noastră. Protecția datelor este de o prioritate deosebit de mare pentru gestionarea Premiului SIA pentru impact social gemeinnützige GmbH. Utilizarea paginilor de internet ale SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH este posibilă fără nicio indicare a datelor personale; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale companiei prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice țării. reglementările aplicabile Premiului de impact social SIA gemeinnützige GmbH. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg despre natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile la care au dreptul.

În calitate de operator, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transfere date personale prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor ar trebui să fie lizibilă și de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În această declarație de protecție a datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:


• Date personale

Date personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

• Subiectul datelor

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil cu prelucrarea.

• Prelucrare

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

• Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

• Profilare

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța acelei persoane fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale. , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări

.• Pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

• Controlor sau controlor responsabil de prelucrare

Operatorul sau operatorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acesteia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statului membru.

• Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

• Destinatar

Destinatarul este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism, caruia ii sunt dezvaluite datele cu caracter personal, fie ca este sau nu tert. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statului membru nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, în funcție de scopurile prelucrării.

•  Terț

Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

• Consimțământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație liberă, specifică, informată și fără ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc. .

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor prevederi legate de protecția datelor este:

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Wien
Telefon: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

3. Numele și adresa ofițerului responsabil pentru protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor este:

Marius Marinescu
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Austria
Telefon: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

Orice persoană vizată poate, în orice moment, să contacteze direct responsabilul nostru cu protecția datelor cu toate întrebările și sugestiile referitoare la protecția datelor.

4. Cookies

Paginile de internet ale SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri și servere de internet folosesc cookie-uri. Multe module cookie conțin așa-numitul ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Este alcătuit dintr-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi alocate browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor de internet vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind ID-ul unic al cookie-urilor.

Prin utilizarea cookie-urilor, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum sa menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când este accesat site-ul, deoarece acestea sunt preluate de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a introdus în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate, astfel, să refuze definitiv setarea cookie-urilor. Mai mult, cookie-urile deja setate pot fi șterse oricând printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru web să fie pe deplin utilizabile.

5. Colectarea datelor generale și informații

Site-ul web al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat apelează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru (așa-numitele referrere), (4) sub -site-uri web, (5) data și ora accesului la site-ul Internet, (6) o adresă de protocol Internet (adresă IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) orice alte date similare și informații care pot fi utilizate în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH nu trage nicio concluzie despre persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) furnizarea corectă a conținutului site-ului nostru web, (2) optimizarea conținutului site-ului nostru web, precum și a reclamei sale, (3) asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului web. și (4) furnizează autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH analizează statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor a întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

6. Înregistrare pe site-ul și platformele noastre

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicarea datelor cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise operatorului este determinată de masca de intrare respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de colete) care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal într-un scop intern care este atribuit operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al operatorului, sunt stocate și adresa IP – atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată – data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fondul că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor săvârșite. În măsura în care, stocarea acestor date este necesară pentru securizarea operatorului. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de a transmite datele sau dacă transferul servește IA.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, are scopul de a permite operatorului să ofere persoanei vizate conținut sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați, datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice în orice moment datele personale specificate în timpul înregistrării sau să le șteargă complet din stocul de date al operatorului.

Operatorul de date trebuie, în orice moment, să furnizeze informații, la cerere, fiecărei persoane vizate cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana vizată. În plus, operatorul de date va corecta sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau indicarea persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Întregul angajați ai operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate în acest sens ca persoane de contact.

7. Abonare la newsletter

Pe site-ul web al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se abona la buletinul informativ al întreprinderii noastre. Masca de introducere utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise, precum și momentul în care newsletter-ul este comandat de la operator.

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH își informează în mod regulat clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele întreprinderilor. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru expedierea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de o persoană vizată pentru prima dată pentru expedierea newsletter-ului, din motive legale, în procedura de double opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail în calitate de persoană vizată este autorizat să primească newsletter-ul.

În timpul înregistrării pentru newsletter, stocăm și adresa IP a sistemului informatic atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege utilizarea greșită (posibila) a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări la newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau o înregistrare în cauză, așa cum ar putea fi cazul în cazul unor modificări ale ofertei newsletter-ului, sau în cazul unei modificări a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de serviciul de newsletter către terți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi reziliat de persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a dat pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul operatorului, sau să comunicați acest lucru operatorului într-un mod diferit.

8. Newsletter-Tracking

Buletinul informativ al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH conține așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către o persoană vizată și ce link-uri din e-mail au fost apelate de persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixelii de urmărire conținute în buletine informative sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza expedierea buletinului informativ, precum și pentru a adapta și mai bine conținutul buletinelor informative viitoare la interesele persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate au în orice moment dreptul de a revoca respectiva declarație separată de consimțământ emisă prin procedura de dublu opt-in. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către operator. SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH consideră automat o retragere de la primirea buletinului informativ ca o revocare.

9. Posibilitate de contact via website

Site-ul web al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei e-mailuri (adresă de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date personale către terți.

10. Abonament la comentarii pe blogul de pe site

Comentariile făcute pe blogul SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH pot fi abonate de către terți. În special, există posibilitatea ca un comentator să se aboneze la comentarii în urma comentariilor sale la o anumită postare de blog.

Dacă o persoană vizată decide să se aboneze la opțiune, operatorul va trimite un e-mail automat de confirmare pentru a verifica procedura de dublu opt-in dacă proprietarul adresei de e-mail specificate a decis în favoarea acestei opțiuni . Opțiunea de a vă abona la comentarii poate fi reziliată în orice moment.

11. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date va prelucra și stoca datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară realizării scopului stocării sau în măsura în care aceasta este acordată de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau reglementările cărora controlorul este supus.

Dacă scopul de stocare nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele personale sunt blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu cerințele legale.

12. Drepturile persoanei vizate

 1. Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care o privesc. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 1. Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și reglementările europene acordă persoanei vizate acces la următoarele informațiiȘ

 1. scopurile prelucrării
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal , în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 4. dacă este posibil, perioada preconizată pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
 5. existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
 6. existența dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informație disponibilă cu privire la sursa acestora;
 8. existența unei decizii automate -elaborarea, inclusiv crearea de profiluri, menționate la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru date; subiect.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la dacă datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare legate de transfer.
Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 1. Dreptul la rectificare
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 2. Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care unul dintre următoarele motive: se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:
  • Datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
  • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau litera (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR și în cazul în care nu există nicio altă lege teren pentru prelucrare.
  • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
  • Datele personale au fost prelucrate ilegal.
  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale din dreptul Uniunii sau al statului membru căruia îi este supus operatorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH se va asigura cu promptitudine că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat în temeiul articolului 17 alineatul (1) să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alte operatorii care prelucrează datele cu caracter personal pe care persoana vizată le-a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legături către, sau copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

 1. Dreptul de restricționare a prelucrării
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
  • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pe o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează pe cele ale persoanei vizate.
  Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, el sau ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH va aranja restrângerea prelucrării.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. El sau ea are dreptul de a transmite acele date altui operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului.
  În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu este posibil. afectează negativ drepturile și libertățile altora.
  Pentru a-și afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.
 3. Dreptul de a obiecta
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f). ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi.
  SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.
  În cazul în care SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată va avea dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune la SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH la prelucrarea în scopuri de marketing direct, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.
  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice. în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.
  Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, să își exercite dreptul de a se opune prin mijloace automate folosind specificații tehnice.
 4. Luare automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează semnificativ în mod similar, atâta timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru căruia îi este supus operatorul și care prevede, de asemenea, stabilește măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.
  Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH va implementează măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
  Dacă persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.
 1. Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
Dacă persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Protecția datelor pentru aplicații și procedurile de aplicare

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul prelucrării procedurii de aplicare. Prelucrarea poate fi efectuată și pe cale electronică. Acesta este cazul, în special, dacă un solicitant transmite controlorului documentele de cerere corespunzătoare prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. În cazul în care operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă cu respectarea cerințelor legale. În cazul în care de către operator nu este încheiat niciun contract de muncă cu solicitantul, documentele de aplicare se ștearge automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca ștergerii să nu se opună alte interese legitime ale operatorului. Un alt interes legitim în această relație este, de ex. o sarcină a probei într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

14. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale companiei Facebook. Facebook este o rețea socială.
O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de afaceri. Facebook permite utilizatorilor rețelelor sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă rețea prin solicitări de prietenie.
Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operată de operator și în care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in-uri Facebook), browserul web de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este a fost solicitat automat să descărcați afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce subsite specific al site-ului nostru web a fost vizitat de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare apelare către site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii acesteia pe site-ul nostru de Internet – care anume subsite al internetului nostru pagina a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru web, de ex. butonul „Like” sau dacă persoana vizată trimite un comentariu, atunci Facebook potrivește aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele personale.
Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită a site-ului nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelării la site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta Facebook. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a apela la site-ul nostru.
Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. În plus, acolo se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmiterii datelor către Facebook. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmitere de date către Facebook.

15. Dispoziții de protecție a datelor despre aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care a venit o persoană (așa-numitul referrer), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a reclamei pe internet.
Operatorul componentei Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
Pentru analiza web prin Google Analytics, controlorul folosește aplicația „_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când accesăm site-urile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.
Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul de pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre web și pentru a furniza alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.
Google Analytics plasează un cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Odată cu setarea cookie-ului, Google este activat să analizeze utilizarea site-ului nostru web. Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operată de operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va transmite automat date prin intermediul Componentă Google Analytics în scopul publicității online și decontării comisioanelor către Google. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru a crea plăți de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația din care a fost efectuat accesul și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de Internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizat de persoana vizată, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică către terți.
Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google Analytics să seteze un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse oricând printr-un browser web sau prin alte programe software.
În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune unei culegeri de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și șansa de a exclude orice astfel de date. . În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de internet nu pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție de către Google. Dacă sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este șters, formatat sau nou instalat ulterior, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze suplimentele de browser pentru a dezactiva Google Analytics. În cazul în care suplimentul de browser a fost dezinstalat de persoana vizată sau de orice altă persoană care este atribuită sferei de competență a acestuia sau este dezactivat, este posibil să se execute reinstalarea sau reactivarea suplimentelor de browser.
Informații suplimentare și dispozițiile Google aplicabile privind protecția datelor pot fi preluate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

16. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google-AdWords

On this website, the controller has integrated Google AdWords. Google AdWords is a service for Internet advertising that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the Google advertising network. Google AdWords allows an advertiser to pre-define specific keywords with the help of which an ad on Google’s search results only then displayed, when the user utilizes the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network, the ads are distributed on relevant web pages using an automatic algorithm, taking into account the previously defined keywords.

The operating company of Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

The purpose of Google AdWords is the promotion of our website by the inclusion of relevant advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine Google and an insertion of third-party advertising on our website.

If a data subject reaches our website via a Google ad, a conversion cookie is filed on the information technology system of the data subject through Google. The definition of cookies is explained above. A conversion cookie loses its validity after 30 days and is not used to identify the data subject. If the cookie has not expired, the conversion cookie is used to check whether certain sub-pages, e.g, the shopping cart from an online shop system, were called up on our website. Through the conversion cookie, both Google and the controller can understand whether a person who reached an AdWords ad on our website generated sales, that is, executed or canceled a sale of goods.

The data and information collected through the use of the conversion cookie is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through AdWords ads to ascertain the success or failure of each AdWords ad and to optimize our AdWords ads in the future. Neither our company nor other Google AdWords advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

The conversion cookie stores personal information, e.g. the Internet pages visited by the data subject. Each time we visit our Internet pages, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, is transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies by our website, as stated above, by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Google from placing a conversion cookie on the information technology system of the data subject. In addition, a cookie set by Google AdWords may be deleted at any time via the Internet browser or other software programs.

The data subject has a possibility of objecting to the interest based advertisement of Google. Therefore, the data subject must access from each of the browsers in use the link www.google.de/settings/ads and set the desired settings.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Data protection provisions about the application and use of Instagram

On this website, the controller has integrated components of the service Instagram. Instagram is a service that may be qualified as an audiovisual platform, which allows users to share photos and videos, as well as disseminate such data in other social networks.

The operating company of the services offered by Instagram is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which an Instagram component (Insta button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to the download of a display of the corresponding Instagram component of Instagram. During the course of this technical procedure, Instagram becomes aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

Pe acest site, operatorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinite anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora este afișat un anunț în rezultatele căutării Google abia apoi, atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a prelua un rezultat de căutare relevant pentru cuvinte cheie. În Rețeaua de publicitate Google, reclamele sunt distribuite pe pagini web relevante folosind un algoritm automat, ținând cont de cuvintele cheie definite anterior.
Compania de operare a Google AdWords este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
Scopul Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale terților și în rezultatele motoarelor de căutare ale motorului de căutare Google și o inserare de publicitate terță parte pe site-ul nostru.
Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru prin intermediul unui anunț Google, un cookie de conversie este stocat în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate prin Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. Dacă cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a verifica dacă anumite subpagini, de exemplu, coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost apelate pe site-ul nostru. Prin intermediul cookie-ului de conversie, atât Google, cât și controlorul pot înțelege dacă o persoană care a accesat un anunț AdWords pe site-ul nostru web a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt folosite de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici de vizită sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost serviți prin anunțuri AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră și nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.
Cookie-ul de conversie stochează informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizat de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică către terți.
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum s-a menționat mai sus, printr-o setare corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să respingă definitiv setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să plaseze un cookie de conversie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.
Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamelor Google bazate pe interese. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze din fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și să seteze setările dorite.
Informații suplimentare și dispozițiile Google aplicabile privind protecția datelor pot fi preluate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Instagram
  Pe acest site, operatorul are componente integrate ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze astfel de date în alte rețele sociale.
  Compania de operare a serviciilor oferite de Instagram este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
  Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă Instagram (butonul Insta), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este solicitat automat la descărcarea unui afișaj al componentei Instagram corespunzătoare a Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram devine conștient de ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.
  Dacă persoana vizată este autentificată în același timp pe Instagram, Instagram detectează cu fiecare apelare către site-ul nostru web de către persoana vizată – și pe toată durata șederii acesteia pe site-ul nostru de Internet – ce subpagină specifică a internetului nostru pagina a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru, atunci Instagram potrivește aceste informații cu contul personal de utilizator Instagram al persoanei vizate și stochează datele personale.
  Instagram primește informații prin componenta Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului către site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe butonul Instagram sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru deconectandu-se de la contul său de Instagram înainte de a apela la site-ul nostru.
  Informații suplimentare și prevederile aplicabile privind protecția datelor din Instagram pot fi preluate la https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
 2. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea LinkedIn
  Controlorul are componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe web, care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente să se conecteze și să facă noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate din peste 200 de țări folosesc LinkedIn. Astfel, LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

Compania de operare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STATELE UNITE. Pentru probleme de confidențialitate în afara STATELE UNITE LinkedIn Ireland, Probleme de politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, este responsabilă.
Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este solicită automat descărcarea unui afișaj al componentei LinkedIn corespunzătoare a LinkedIn. Mai multe informații despre pluginul LinkedIn pot fi accesate la https://developer.linkedin.com/plugins. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, LinkedIn obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.
Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe LinkedIn, LinkedIn detectează cu fiecare apelare către site-ul nostru web de către persoana vizată – și pe toată durata șederii acesteia pe site-ul nostru de internet – care subpagină specifică a internetului nostru pagina a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta LinkedIn și asociate cu contul LinkedIn respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele LinkedIn integrate pe site-ul nostru web, atunci LinkedIn atribuie aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn al persoanei vizate și stochează datele personale.
LinkedIn primește prin componenta LinkedIn informații că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la LinkedIn în momentul apelării la site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe butonul LinkedIn sau nu. Dacă o astfel de transmitere de informații către LinkedIn nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de la contul său LinkedIn înainte de a apela la site-ul nostru.
LinkedIn oferă sub https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele de e-mail, mesajele SMS și reclamele vizate, precum și capacitatea de a gestiona setările de anunțuri. LinkedIn folosește, de asemenea, afiliați precum Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame. Setarea unor astfel de cookie-uri poate fi refuzată la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidențialitate aplicabilă pentru LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica LinkedIn privind cookie-urile este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Twitter
  Pe acest site, operatorul are componente integrate ale Twitter. Twitter este un serviciu de microblogging multilingv, accesibil public, pe care utilizatorii pot publica și răspândi așa-numitele „tweeturi”, de ex. mesaje scurte, care sunt limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu sunt conectați la Twitter. Tweeturile sunt afișate și pentru așa-zișii urmăritori ai utilizatorului respectiv. Urmatorii sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweet-urile unui utilizator. În plus, Twitter vă permite să vă adresați unui public larg prin hashtag-uri, link-uri sau retweet-uri.
  Compania de operare a Twitter este Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlanda.
  Cu fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă Twitter (buton Twitter), browserul de internet de pe sistemul tehnologic al informației al persoanei vizate este solicitat automat pentru a descărca un afișaj al componentei Twitter corespunzătoare din Twitter. Mai multe informații despre butoanele Twitter sunt disponibile la https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Twitter obține cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este o retransmitere a conținutului acestui site pentru a permite utilizatorilor noștri să introducă această pagină web în lumea digitală și să crească numărul de vizitatori.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Twitter, Twitter detectează cu fiecare apelare către site-ul nostru web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii sale pe site-ul nostru de internet care subpagină specifică a paginii noastre de internet a fost vizitat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Twitter și asociate cu contul de Twitter respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru, atunci Twitter atribuie aceste informații contului personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și stochează datele personale.
Twitter primește informații prin intermediul componentei Twitter că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată pe Twitter în momentul apelării la site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe componenta Twitter sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Twitter nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de la contul său Twitter înainte de a apela la site-ul nostru.
Prevederile aplicabile privind protecția datelor din Twitter pot fi accesate la https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea YouTube
  Pe acest site, operatorul are componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video de internet care permite editorilor video să seteze clipuri video și alți utilizatori gratuit, care oferă, de asemenea, vizionarea, revizuirea și comentarea lor gratuită. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete și transmisiuni TV, cât și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului de Internet.
  Compania de operare a YouTube este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
  La fiecare apelare la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operată de operator și în care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul tehnologic al informației al persoanei vizate este solicitat automat pentru a descărca un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la https://www.youtube.com/yt/about/en/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google dobândesc cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.
  Dacă persoana vizată este autentificată pe YouTube, YouTube recunoaște cu fiecare apelare la o subpagină care conține un videoclip YouTube, care anume subpagină a site-ului nostru de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.
  YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată la momentul apelului către site-ul nostru este conectată pe YouTube; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată dacă persoana vizată se deconectează de la propriul cont YouTube înainte de efectuarea unei apelări la site-ul nostru.
  Prevederile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.
 2. Temeiul juridic al prelucrării
  Artă. 6(1) lit. a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul întrebărilor privind produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră face obiectul unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6(1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele sale de asigurări de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Atunci prelucrarea s-ar baza pe art. 6(1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Acest temei legal este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interese. sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în special permise deoarece au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 GDPR).
 3. Interesele legitime urmărite de operator sau de un terț
  În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerile în favoarea bunăstării tuturor angajaților noștri și a acționarilor noștri.
 4. Perioada pentru care vor fi stocate datele personale
  Criteriul utilizat pentru determinarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.
 5. Furnizarea datelor cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru încheierea unui contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale nerespectării acestor date
  Precizăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din prevederi contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să încheiem un contract prin care persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie ulterior prelucrate de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date personale atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință că nu ar putea fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal. date.
 6. Existența procesului decizional automatizat
  În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.