iScreen este un serviciu inovator care a luat naștere din nevoia de a asigura suport și informații veridice pentru populația interesată de prevenția medicală și îmbunătățirea calității vieții.
Platforma iScreen va oferi o lista a testelor de screening și de rutină pe care utilizatorul ar trebui să le realizeze în următoarea lună / 6 luni / an pe baza unor chestionare rapide despre obiceiurile personale și istoricul familial. Utilizatorului i se va oferi apoi o listă a clinicilor și laboratoarelor partenere care oferă investigația recomandată de platformă, precum și newsletter lunar cu programele gratuite de screening aflate în desfășurare și alte pachete promoționale de sănătate.

iScreen is an innovative service that was born from the need to provide support and truthful information for the population interested in medical prevention and improving the quality of life. The iScreen platform will provide a list of screening and routine tests that the user should perform in the next month / 6 months / year based on quick questionnaires about personal habits and family history. The user will then be provided with a list of partner clinics and laboratories that offer the platform’s recommended investigation, as well as a monthly newsletter with free ongoing screening programs and other health promotional packages.