Idee de business

Smiles for the Future

Premiul juriului Romania 2017

Smiles for the future is an educational project through which institutionalized children learn and understand why oral health and techniques for the prevention of illnesses associated with faulty hygiene are important. The project is structured in the form of interactive workshops, during which children acquire, through age-appropriate learning methods, essential notions about: anatomy of the oral cavity, the main determinants of diseases in the oral sphere, as well as the main preventive methods.

Smiles for the future este un proiect educațional prin care copiii instituţionalizați învață şi conştientizează de ce sunt importante sănătatea orală și tehnicile de prevenție a bolilor asociate igienei defectuoase. Proiectul este structurat sub forma unor ateliere interactive, pe parcursul cărora copiii dobândesc prin metode de învățare adaptate vârstei lor, noțiuni esențiale despre: anatomia cavității orale, principalii factori determinanți ai bolilor din sfera orală, precum și principalele metode de prevenție.