Proiectul STUFFAIN valorifică o resursă naturală specifică zonei Deltei Dunării și transformă un meșteșug local într-o sursă de venit pentru locuitorii comunei Murighiol, județul Tulcea. Recoltarea stufului și prelucrarea acestuia pentru piața de materiale de construcții are o cerere ridicată pe piața internă și cu precădere pe piața externă, constituind o alternativă la activitățile economice din Delta Dunării (turism și pescuit, care se desfășoară cu precădere în perioada de primăvară-vară).