Idee de business

Atlas of Sports

Premiul juriului Romania 2023

EN

Atlas of Sports is a vision of a world where mountain sports are truly appreciated, safe and accessible to everyone. Atlas of Sports provides a tool for mountain education, safety, pollution prevention, and community growth. It is the app that you need for your next adventure – from the planning stage, to the actual ride and post-experience recovery. The app is designed to be a super-Waze of the mountains, aiming to provide users with a reliable map, live updates and personalized information along the way.

RO

Atlas of Sports este o viziune asupra unei lumi în care sporturile montane sunt cu adevărat apreciate, fiind sigure și accesibile tuturor. Atlas of Sports oferă un instrument pentru educația montană, siguranță, prevenirea poluării și dezvoltarea comunității. Este aplicația de care ai nevoie pentru următoarea ta aventură – de la planificare, până la călătorie și recuperarea de după experiență. Aplicația este concepută pentru a fi un super-Waze al munților și oferă utilizatorilor o hartă de încredere, actualizări live și informații personalizate pe parcurs.