Idee de business

Olarsons

Premiul juriului Romania 2019

EN: Olarsons operates laboratories for the arts, sciences and posthumanities; (re)connecting, and projecting innovation, research, spaces, communities, and new social fabrics. 

RO: Olarsons operează laboratoare de arte, științe și postumanitate, care (re)conectează și proiectează inovații, cercetări, spații, comunități și noi materii sociale. 

HU: Az Olarsons művészeti, tudományok és poszthumántudományos laboratóriumokat működtet; (újra)egyesítve és előrevetítve az innovációt, kutatást, tereket, közösségeket és új társadalmi szöveteket.