Idee de business

SilverCare

Premiul juriului Romania 2023

EN

SilverCare helps strengthen social relationships and the quality of life of the elderly with a solution through which loved ones can offer them opportunities to connect during trips, artistic performances, assistance and care, or many other options. The application brings together in an accessible and easy-to-use interface a series of services aimed at segments of the elderly population. Considering the growing elderly population, especially in Europe, the product has great potential to contribute to improving their lives, allowing them to spend their free time in an active and socializing way, but also to benefit from support and care services.

RO

SilverCare vine în ajutorul întăririi relațiilor sociale și a calității vieții celor vârstnici cu o soluție prin care cei apropiați le pot oferi oportunități de conectare în cadrul excursiilor, prestații artistice, asistență și îngrijire la domiciliu sau multe alte opțiuni. Aplicația reunește într-o interfață accesibilă și ușor de utilizat o serie de servicii destinate segmentelor de populație în vârstă. Având în vedere populația de vârstnici ce se află în creștere, mai ales în Europa, produsul prezintă un mare potențial în a contribui la îmbunătățirea vieții acestora, oferindu-le posibilitatea de a-și petrece timpul liber într-un mod activ și socializant, precum și de a beneficia de servicii de asistență și îngrijire.