Idee de business

Women empowerment in coding

Tackled SDGs

EN

In an ever-evolving digital world, every woman returning from maternity leave in the IT field faces a constantly changing environment. The ‘Women Empowerment in Coding’ team aims to provide the necessary resources, tailored to the needs of each woman, to ensure a harmonious and efficient reintegration. We believe in equity and adaptability. Support this project, support women!

RO

Într-o lume digitală în rapidă evoluție, fiecare femeie ce revine din concediul maternal în domeniul IT se confruntă cu un mediu în permanentă schimbare. Echipa ‘Women Empowerment in Coding’ își propune să pună la dispoziție resursele necesare, personalizate în funcție de nevoile fiecărei femei, pentru a asigura o reintegrare armonioasă și eficientă. Noi credem în echitate și adaptare. Susține acest proiect, susține femeia!